Data Warehouse - Tutorial

Đây là hướng dẫn tiếng Việt về data warehouse - trái tim của bất cứ dự án nào về Big Data. Mong mọi người đóng góp thêm. Nội dung tham khảo từ Data warehouse của javapoint

Data Warehouse Tutorial

Data Warehouse Tutorial What is a Data Warehouse? Data warehouse (DW) là một cơ sở dữ...

Data warehouse Components

Components or Building Blocks of Data Warehouse Kiến trúc phần mềm và phần cứng, các thành...

Three-Tier Data Warehouse Architecture

Thông thường một Data Warehouse sẽ có kiến trúc 3 tầng, bao gồm: Tầng đáy(bao gồm các máy chủ Da...

Data Warehouse Architecture

Overview Kiến trúc data warehouse truyền thống phổ biến gồm 3 loại: - Kiến trúc Data Ware...

Data Warehouse Design

Thiết kế Data Warehouse không phải việc làm đơn giản. Để thiết kế được một data warehouse tốt, đá...

Data Warehouse Delivery Process

Thích nghi là chìa khóa của tiến hóa. Data Warehouse cũng không phải là ngoại lệ. Khi doanh nghiệ...

Magento

Magento - Mô hình lưu trữ sản phẩm 1. Motivation Trước khi tìm hiểu về mô hình lưu trữ sản phẩm...

Data warehouse - The process from the customer's source to the production table

Quá trình để đưa dữ liệu từ source của khách hàng đến production trong DW có thể tóm gọn trong cá...

Data Warehouse - Networking Related Knowledge

SSH SSH(Secure Socket Shell) là một giao thức tầng application. Được tạo ra như một cách gia...

Data warehouse - MOLAP Turtorial - Things to notice

Link turtorial : MOLAP Turtorial Turtorial của Microsoft viết rất chi tiết step by step, nên ...

Data warehouse Design

1. Các khái niệm cơ bản 1.1. Định nghĩa Data Warehouse Data warehouse là một loại data managem...

Search Results